Giới thiệu

Tên giao dịch Quốc tế: Viettel Group
Thành lập: Ngày 01 tháng 06 năm 1989
Trụ sở chính: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Vốn điều lệ:

121.520 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh chính:Viễn thông; Công nghệ thông tin; Phát thanh, truyền hình; Bưu chính, chuyển phát; Nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.
Sản phẩm chính:Dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính, chuyển phát.

DOANH THU 2017

11 tỷ USD

~ 250.000 tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2 TỶ USD

~ 44.000 tỷ đồng

NHÂN SỰ 2017

Tham gia bình luận:

Scroll to Top