Tem điện tử (E-Safe)

Tem điện tử E-Safe là loại tem áp dụng công nghệ mã số bí mật và hệ thống nhắn tin xác thực hàng chính hãng, khách

Chữ ký số (Viettel-CA)

Chữ ký số Viettel là một dạng chữ ký điện tử. Đối với doanh nghiệp, nó có vai trò như một con dấu và được thừa

Hóa đơn điện tử Viettel

Dịch vụ Hóa đơn điện tử Viettel  cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được

Scroll to Top